Ngày hạch toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống >

Ngày hạch toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép thay đổi ngày hạch toán mặc định cho các chứng từ sẽ thêm mới.

Cách thao tác

-       Vào menu Hệ thống\Ngày hạch toán hoặc kích chuột vào biểu tượng image685 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image686

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ngày hạch toán

Chọn ngày hạch toán mặc định cho các chứng từ sẽ thêm mới

Đồng ý

Áp dụng ngày hạch toán vừa chọn

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không đổi ngày hạch toán

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn ngày hạch toán mới.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để áp dụng ngày hạch toán vừa chọn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC