Nhân bản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền mặt > Phiếu thu >

Nhân bản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng này cho phép thêm mới nhanh một chứng từ có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với chứng từ được chọn trước đó.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Thu tiền chọn chứng từ cần nhân bản sau đó kích chuột phải chọn “Nhân bản”.

-       Trong trường hợp NSD chọn chứng từ cần nhân bản là phiếu thu thì chương trình tự động hiển thị hộp thoại Chọn loại muốn nhân bản (Ví dụ: Chọn Phiếu thu)

clip0002

-       Nhấn <<Đồng ý>> để đồng ý nhân bản  (Ví dụ: Để đồng ý nhân bản từ 1 Phiếu thu này sang 1 Phiếu thu khác).

-       Nhấn <<Hủy bỏ>> để hủy bỏ lệnh nhân bản.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC