Thêm mới Loại tài khoản Ngân hàng, Kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại tài khoản Ngân hàng, Kho bạc >

Thêm mới Loại tài khoản Ngân hàng, Kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD thêm mới Loại tài khoản kho bạc để quản lý và sử dụng.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Loại tài khoản Kho bạc, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image316

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã loại tài khoản

Mã số Loại tài khoản kho bạc (bắt buộc nhập)

Tên loại tài khoản

Tên của loại tài khoản kho bạc (bắt buộc nhập)

Diễn giải

Thông tin chi tiết về loại tài khoản kho bạc

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi tài khoản kho bạc

Cất

Lưu loại tài khoản kho bạc mới

Hủy bỏ

Không lưu loại tài khoản kho bạc mới

-       Nhập Mã loại tài khoản, Tên loại tài khoản và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về loại tài khoản kho bạc.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC