Thêm mới Ngạch lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Lương cán bộ > Ngạch lương >

Thêm mới Ngạch lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới Ngạch lương để sử dụng trong quá trình theo dõi lương cho cán bộ trong đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình danh sách Ngạch lương, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image295

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã ngạch lương

Mã của ngạch lương (bắt buộc nhập)

Tên ngạch lương

Tên của ngạch lương (bắt buộc nhập)

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi ngạch lương

Cất

Lưu ngạch lương mới

Hủy bỏ

Không lưu ngạch lương mới

-       Nhập Mã ngạch lương và Tên ngạch lương.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu cán bộ mới.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC