Thêm mới Định khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Định khoản tự động >

Thêm mới Định khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD thêm mới một định khoản tự động để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Định khoản, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image240 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image326

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã định khoản

Mã của định khoản (bắt buộc nhập)

Tên định khoản

Tên của  định khoản (bắt buộc nhập)

Nghiệp vụ

Tên của nghiệp vụ định khoản

TK nợ

Tài khoản ghi nợ khi hạch toán (bắt buộc nhập)

TK có

Tài khoản ghi có khi hạch toán (bắt buộc nhập)

Diễn giải

Thông tin chi tiết về định khoản

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi định khoản

Cất

Lưu các thông tin mới tạo về định khoản

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa tạo mới về định khoản

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Tên định khoản, TK nợ, TK có và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về định khoản.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC