Định khoản tự động

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Định khoản tự động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Để nhằm mục đích giảm thiểu các thao tác khi nhập chứng từ kế toán phát sinh và đặc biệt giúp cho người làm công tác kế toán dễ dàng thực hiện việc định khoản cho các nghiệp vụ kế toán mà không đòi hỏi phải có trình độ cao về nghiệp vụ. Thật đơn giản khi cập nhật số liệu, thay vì phải biết nghiệp vụ phát sinh phải định khoản như thế nào? Nội dung cụ thể ra sao? Thì kế toán viên chỉ việc chọn nghiệp vụ phát sinh là đã hoàn thành phần lớn công việc của kế toán. Đồng thời NSD có thể thêm mới, sửa đổi các tài khoản tự động định khoản sao cho phù hợp với đơn vị.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Định khoản tự động, xuất hiện màn hình Định khoản gồm 06 cột sau:

      Nghiệp vụ: Tên nghiệp vụ định khoản.

      Mã định khoản: Mã của định khoản.

      Tên định khoản: Tên của định khoản.

      TK nợ: Tài khoản ghi Nợ khi hạch toán.

      TK có: Tài khoản ghi Có khi hạch toán.

      Ghi chú: Thông tin cần lưu ý về định khoản.

image325

Tại màn hình Định khoản, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Định khoản, Sửa Định khoản, Xoá Định khoản, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC