Sửa Tài khoản ngầm định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản ngầm định >

Sửa Tài khoản ngầm định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép NSD sửa thông tin chi tiết về tài khoản ngầm định cho các loại chứng từ.

Cách thao tác

-       Chọn tài khoản ngầm định cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image224 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image324

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Loại chứng từ

Tên loại chứng từ (không thể sửa)

Tài khoản ngầm định

Thông tin về tài khoản ngầm định

Nhóm TK nợ

Mã của nhóm tài khoản nợ

TK nợ

Mã của tài khoản nợ

Nhóm TK có

Mã của nhóm tài khoản có

TK có

Mã của tài khoản có

Cất

Cất giữ thông tin vừa sửa đổi

Hủy bỏ

Không cất giữ thông tin sửa đổi

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Thay đổi các thông tin cần thiết về Tài khoản ngầm định.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu giữ thông tin vừa sửa đổi.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC