Thêm mới Quỹ tiền

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Quỹ tiền >

Thêm mới Quỹ tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD thêm mới một quỹ tiền vào danh sách để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Quỹ tiền, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image318

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên quỹ tiền

Tên quỹ tiền của xã (bắt buộc nhập)

Diễn giải

Thông tin chi tiết về quỹ tiền của xã

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi quỹ tiền

Cất

Lưu các thông tin mới tạo về quỹ tiền

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa tạo mới về quỹ tiền

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Tên quỹ tiền và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về quỹ tiền.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC