Thêm mới Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc >

Thêm mới Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD thêm mới tài khoản kho bạc để quản lý và sử dụng.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Tài khoản Kho bạc, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image314

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Số tài khoản

Số tài khoản kho bạc (bắt buộc nhập)

Tên Kho bạc

Tên của kho bạc (bắt buộc nhập)

Địa chỉ

Địa chỉ của kho bạc

Diễn giải

Thông tin chi tiết về tài khoản kho bạc

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi tài khoản kho bạc

Cất

Lưu các thông tin mới tạo về tài khoản kho bạc

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa tạo mới về tài khoản kho bạc

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Số tài khoản, Tên Kho bạc và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về tài khoản kho bạc.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC