Thêm mới Phòng ban

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Phòng ban >

Thêm mới Phòng ban

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới một phòng ban vào cơ cấu hoạt động của xã.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Phòng ban, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image299

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã phòng ban

Mã của phòng ban (bắt buộc nhập)

Tên phòng ban

Tên của phòng ban (bắt buộc nhập)

Thuộc phòng ban

Xác định phòng ban thuộc vào cấp nào

Diễn giải

Thông tin chi tiết về phòng ban

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi phòng ban

Cất

Lưu các thông tin mới tạo về  phòng ban

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa tạo mới về phòng ban

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Mã phòng ban, Tên phòng ban và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về phòng ban.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC