Thêm mới Thôn xóm

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Thôn xóm >

Thêm mới Thôn xóm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới một thôn xóm để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Danh sách thôn xóm, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image291

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã thôn xóm

Mã của thôn xóm (bắt buộc nhập)

Tên thôn xóm

Tên của thôn xóm (bắt buộc nhập)

Diễn giải

Thông tin chi tiết về thôn xóm

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi thôn xóm

Cất

Lưu các thông tin mới tạo về thôn xóm

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa tạo mới về thôn xóm

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Mã thôn xóm, Tên thôn xóm và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về thôn xóm.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC