Nhập khẩu Danh sách đối tượng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Danh sách đối tượng >

Nhập khẩu Danh sách đối tượng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Nhập khẩu cho phép NSD nhập khẩu danh sách đối tượng từ File Excel.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Danh sách đối tượng kích chuột vào biểu tượng image285, chương trình xuất hiện hộp thoại:

image286

-       Nhấn nút <<Lấy mẫu ngầm định>>, chương trình cung cấp cho NSD 1 file Excel đã có sẵn đầy đủ các thông tin nhập liệu cần thiết như: Loại đối tượng, Tên đối tượng, Địa chỉ… Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, NSD lưu file này về máy.

-       Nhấn nút image287 chọn đường dẫn tới file cần nhập khẩu.

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>>.

image288

-       Tích chọn các đối tượng cần nhập khẩu, sau đó nhấn nút <<Thực hiện>> để chuyển sang bước tiếp theo.

image289

-       Nhấn nút <<Đóng>> để kết thúc việc nhập khẩu danh sách đối tượng.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC