Thêm mới Loại đối tượng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại đối tượng >

Thêm mới Loại đối tượng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới loại đối tượng để tiện cho công tác quản lý đối tượng của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Loại đối tượng, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image280

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên loại

Tên của loại đối tượng (bắt buộc nhập)

Diễn giải

Thông tin chi tiết về loại đối tượng

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi loại đối tượng

Cất

Lưu các thông tin mới tạo về loại đối tượng

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa tạo mới về loại đối tượng

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Tên loại và các thông tin khác về loại đối tượng (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về loại đối tượng.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC