Thêm mới Kho

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Kho >

Thêm mới Kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới một kho vật tư/CCDC để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Kho, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image278

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thông tin chung

Thông tin cơ bản về kho vật tư/CCDC

Mã kho

Mã của kho vật tư/CCDC (bắt buộc nhập)

Tên kho

Tên của kho vật tư/CCDC (bắt buộc nhập)

Diễn giải

Thông tin chi tiết về kho vật tư/CCDC

Thông tin ngầm định

Thông tin được hệ thống ngầm định

TK kho

Thông tin về tài khoản quản lý kho

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi kho vật tư/CCDC

Cất

Lưu các thông tin mới tạo về kho vật tư/CCDC

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa tạo mới của kho vật tư/CCDC

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Mã kho, Tên kho và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về kho.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC