Thêm mới Loại vật tư/CCDC

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại vật tư/CCDC >

Thêm mới Loại vật tư/CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới loại vật tư hoặc loại công cụ dụng cụ để tiện cho công tác quản lý vật tư và công cụ dụng cụ của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Loại vật tư, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image271

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã loại

Mã của loại vật tư hoặc loại công cụ dụng cụ (bắt buộc nhập)

Tên loại

Tên của loại vật tư hoặc loại công cụ dụng cụ (bắt buộc nhập)

Là Loại công cụ dụng cụ

Tuỳ chọn để xác định đối tượng được thêm mới có phải là loại công cụ dụng cụ hay không

Thuộc loại

Xác định loại vật tư hoặc loại công cụ dụng cụ tổng hợp

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi loại vật tư/CCDC

Cất

Lưu giữ loại vật tư/CCDC mới tạo

Hủy bỏ

Không lưu giữ loại vật tư/CCDC

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Mã loại, Tên loại.

-       Tích chọn Là Loại công cụ dụng cụ nếu muốn thêm mới một loại công cụ dụng cụ.

-       Lựa chọn các thông tin khác (nếu cần).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về loại vật tư hoặc công cụ dụng cụ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC