Sửa Nhóm tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Nhóm tài khoản >

Sửa Nhóm tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Sửa nhóm tài khoản cho phép NSD sửa các thông tin cho từng nhóm tài khoản.

Cách thao tác

-       Chọn nhóm tài khoản cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image224 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image225

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thông tin chung

Thông tin cơ bản nhất về nhóm tài khoản

Mã nhóm

Mã của nhóm tài khoản (không thể sửa)

Tên nhóm

Tên của nhóm tài khoản (bắt buộc nhập)

Tính chất

Tính chất của nhóm tài khoản là Dư nợ, Dư có hay Lưỡng tính (bắt buộc nhập)

Chi tiết theo

Xác định có theo dõi nhóm tài khoản chi tiết theo Nguồn, Chương, Loại khoản... hay không

Nguồn

Xác định có theo dõi nhóm tài khoản chi tiết theo từng nguồn kinh phí hay không

Chương

Xác định có theo dõi nhóm tài khoản chi tiết theo từng Chương ngân sách hay không

Loại khoản

Xác định có theo dõi nhóm tài khoản chi tiết theo từng Loại khoản hay không

Mục và tiểu mục

Xác định có theo dõi nhóm tài khoản chi tiết theo từng Mục và tiểu mục hay không

Quỹ

Xác định có theo dõi nhóm tài khoản chi tiết theo từng quỹ tiền hay không

Hoạt động

Xác định có theo dõi nhóm tài khoản chi tiết theo từng hoạt động tài chính hay không

Đối tượng

Xác định có theo dõi nhóm tài khoản chi tiết theo từng đối tượng hay không

Vật tư

Xác định có theo dõi nhóm tài khoản chi tiết theo từng vật tư hay không

TSCĐ

Xác định có theo dõi nhóm tài khoản chi tiết theo từng TSCĐ hay không

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi nhóm tài khoản

Cất

Lưu các thông tin sửa đổi về nhóm tài khoản

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa sửa đổi về nhóm tài khoản

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Sửa đổi các thông tin cần thiết về nhóm tài khoản.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu giữ thông tin vừa sửa đổi.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC