Nhập khẩu báo cáo tài chính

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Nhập khẩu dữ liệu >

Nhập khẩu báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép nhập khẩu các báo cáo tài chính để tổng hợp báo cáo tài chính cho đơn vị dự toán cấp trên.

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp\Nhập khẩu dữ liệu\Nhập khẩu báo cáo tài chính, xuất hiện hộp hội thoại:

image126

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên tệp

Chọn đường dẫn tới tệp dữ liệu đã xuất khẩu

Chọn chế độ nhập khẩu

Chọn chế độ nhập khẩu: Bỏ qua dữ liệu đã tồn tại hoặc Ghi đè lên dữ liệu đã tồn tại

Bỏ qua dữ liệu đã tồn tại

Không quan tâm tới các tệp dữ liệu đã được nhập khẩu trước đó

Ghi đè lên dữ liệu đã tồn tại

Ghi đè lên các tệp dữ liệu đã được nhập khẩu trước đó

Trợ giúp

Hiển thị HELP

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác chọn tệp cần nhập khẩu báo cáo tài chính

Tiếp tục

Chuyển sang bước tiếp theo

-       Chọn đường dẫn tới tệp dữ liệu cần nhập khẩu bằng cách nhấn vào nút image123 tại ô Tên tệp.

-       Chọn chế độ nhập khẩu dữ liệu là Bỏ qua dữ liệu đã tồn tại hoặc Ghi đè lên dữ liệu đã tồn tại.

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước tiếp theo.

image127

-       Chọn báo cáo tài chính cần nhập khẩu bằng cách nhấn chuột vào ô vuông image121 bên trái tương ứng với báo cáo tài chính theo thời gian cần nhập khẩu. NSD có thể chọn nhanh tất cả các báo cáo tài chính để nhập khẩu bằng cách nhấn chuột vào ô vuông image121 tại ô Chọn tất/Bỏ tất.

-       Sau đó nhấn nút <<Thực hiện>>.

-       Hiển thị kết quả thành công:

image128

-       Nhấn nút <<Kết thúc>> để hoàn thành việc nhập khẩu báo cáo tài chính.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC