Xuất khẩu báo cáo tài chính

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Xuất khẩu dữ liệu >

Xuất khẩu báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép xuất khẩu các báo cáo tài chính để tổng hợp báo cáo tài chính cho đơn vị dự toán cấp trên.

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp\Xuất khẩu dữ liệu\Xuất khẩu báo cáo tài chính, xuất hiện hộp hội thoại:

image120

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kỳ

Chọn kỳ báo cáo cần xuất khẩu báo cáo: theo từng tháng, theo từng Quý, theo Sáu tháng đầu năm, Sáu tháng cuối năm hoặc theo Cả năm

Năm

Chọn năm của kỳ báo cáo

Mã báo cáo

Mã số của báo cáo tài chính

Tên báo cáo

Tên của báo cáo tài chính

Trợ giúp

Hiển thị HELP

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác chọn báo cáo xuất khẩu

Tiếp tục

Chuyển sang bước tiếp theo của việc Xuất khẩu báo cáo tài chính

-       Chọn Kỳ báo cáo cần xuất khẩu báo cáo.

-       Chọn Năm báo cáo tài chính cần xuất khẩu.

-       Chọn báo cáo tài chính cần xuất khẩu bằng cách nhấn chuột vào ô vuông image121 bên trái tương ứng với báo cáo tài chính cần xuất khẩu. NSD có thể chọn nhanh tất cả các báo cáo tài chính để xuất khẩu bằng cách nhấn chuột vào ô vuông image121 Chọn tất/Bỏ tất.

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước kế tiếp.

image122

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Nơi lưu

Nơi lưu tệp dữ liệu xuất khẩu

Trợ giúp

Hiển thị HELP

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác chọn báo cáo xuất khẩu

Về trước

Quay lại bước trước

Xuất khẩu

Thực hiện xuất khẩu báo cáo tài chính

-       NSD chọn đường dẫn tới nơi lưu tệp dữ liệu xuất khẩu bằng cách nhấn vào nút image123 tại ô Nơi lưu.

-       Nhấn nút <<Xuất khẩu>> để thực hiện xuất khẩu báo cáo tài chính.

-       Khi xuất hiện thông báo “Xuất khẩu dữ liệu thành công” thì nhấn nút <<OK>> để kết thúc việc xuất khẩu.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC