Tài liệu HDSD của phần mềm MISA Bamboo.NET 2015 gồm những mục gì?

Navigation:  Cách đọc và khai thác HDSD >

Tài liệu HDSD của phần mềm MISA Bamboo.NET 2015 gồm những mục gì?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tài liệu này gồm các nội dung sau:

 

 

STT

Nội dung tài liệu

Mục đích

1

Giới thiệu MISA Bamboo.NET 2015

Giới thiệu tổng quan đây là sản phẩm gì? Ai dùng? Và để đáp ứng nghiệp vụ gì?

2

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Hướng dẫn từng bước để cài đặt phần mềm

3

Các bước bắt đầu sử dụng phần mềm

Giúp anh/chị dễ dàng biết được cần phải chuẩn bị các dữ liệu gì? phải qua các thao tác như thế nào để có thể sử đụng dược phần mềm

4

Hướng dẫn tác nghiệp

Hướng dẫn chi tiết cách thực hiện nghiệp vụ trên phần mềm

5

Tra cứu tính năng của sản phẩm

Hướng dẫn chi tiết cách thực hiện một chức năng trên phần mềm

6

Những câu hỏi thường gặp

Đưa ra các tình huống, các khó khăn vướng mắc nổi trội mà anh/chị thường gặp phải khi sử dụng phần mềm và hướng dẫn cách xử lý.

7

Khi có vướng mắc thì liên hệ với MISA thế nào?

Giúp anh/chị biết được phải liên hệ cho ai? thông qua công cụ nào khi cần

8

Lịch sử phát triển sản phẩm

Giúp anh/chị biết được các phiên bản sản phẩm đã phát hành và các tính năng đáp ứng thêm trong từng phiên bản.