Giới thiệu MISA Bamboo.NET 2015

Navigation:  »No topics above this level«

Giới thiệu MISA Bamboo.NET 2015

Return to chapter overviewNext page

 

- Phần mềm là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị cấp xã, phường, thị trấn trong công tác hạch toán các nghiệp vụ kế toán. MISA Bamboo.NET 2015 hoạt động tốt cả trên máy tính cá nhân cũng như trong mạng nội bộ, giúp nhiều người sử dụng cùng làm việc trên một tệp dữ liệu kế toán. MISA Bamboo.NET 2015 được phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất - Microsoft .NET, cơ sở dữ liệu SQL Server Express mang lại cho người sử dụng sự thuận tiện, dễ sử dụng, khả năng bảo mật cao.

- MISA Bamboo.NET 2015 hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 luôn cập nhật các chế độ kế toán, tài chính mới nhất:

oĐáp ứng nghiệp vụ cam kết chi theo thông tư 113/2013/TT-BTC

oCập nhật mẫu biểu theo thông tư 61/2014/TT-BTC

oHỗ trợ nhận dự toán, rút dự toánvà quyết toán theo chương trình mục tiêu

oĐáp ứng nghiệp vụ kế toán chủ đầu tư cho các UBND xã là chủ đầu tư nhưng không thành lập ban quản lý dự án theo thông tư 195/2011/TT-BTC

oTuân thủ các quy định hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán theo Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005.