Khởi động MISA Bamboo.NET 2015

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Khởi động MISA Bamboo.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Để nhập liệu được bằng phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2015 trên máy tính, sau thao tác cài đặt NSD phải khởi động phần mềm, tạo dữ liệu kế toán và mở dữ liệu kế toán để làm việc.

Thao tác khởi động phần mềm được thực hiện như sau:

-       Nhấn nút Start, Chọn mục Programs.

-       Chọn tiếp MISA Bamboo.NET 2015.

-       Chọn biểu tượng phần mềm MISA Bamboo.NET 2015.

image17

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC