Khởi động MISA Bamboo.NET 2015

Navigation:  Hướng dẫn cài đặt phần mềm > Chạy chương trình lần đầu >

Khởi động MISA Bamboo.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

-       Nhấn nút Start, chọn mục All Programs.

-       Chọn tiếp MISA Bamboo.NET 2015.

-       Chọn biểu tượng phần mềm MISA Bamboo.NET 2015.

image17

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC