hmtoggle_plus1Kế toán muốn Bảng kê chứng từ thanh toán (mẫu tùy chỉnh) tách thành nhiều trang, mỗi trang chọn được số dòng thực tế in ra là bao nhiêu để đối chiếu dễ dàng với giấy rút

Khi rút dự toán, trong hồ sơ rút dự toán bao gồm Giấy rút dự toán và Bảng kê chứng từ thanh toán. Khi in Giấy rút dự toán và bảng kê chứng từ thanh toán chương trình đều cho phép chọn số dòng hiển thị trên 1 trang. Tuy nhiên, số dòng trên giấy rút và bảng kê đang lệch nhau (trên Giẩy rút được hiểu là số dòng thực tế in ra, còn trên Bảng kê là số dòng nhập liệu)

oCụ thể, hiện tại trên bảng kê: Khi chọn số dòng trên một trang (ví dụ: 6 dòng) nhưng khi in ra thì có trường hợp số dòng không phải là 6 dòng (ví dụ: là 9 dòng như hình phía dưới)

R18.19

 

Trên phiên bản này, chương trình sửa chức năng in bảng kê, khi chọn số dòng hiển thị trên một trang là số dòng thực tế in ra. Ví dụ: Cùng chứng từ trên và chọn số dòng trên 1 trang là 6 dòng thì bảng kê in ra như sau:

R18.20

hmtoggle_plus1Cập nhật mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư theo TT 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thay thế TT 86/2011/TT-BTC

Từ phiên bản này, chương trình cho phép in Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, mẫu theo Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016, có hiệu lực từ ngày 5/3/2016

Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư mẫu theo Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 có thể in từ các giao diện:

oPhiếu rút tiền kho bạc

oChuyển khoản kho bạc

oBảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng

Để in Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT số 08/2016/TT-BTC), thực hiện lập một trong các chứng từ trên, sau đó thực hiện theo các bước sau:

oBước 1: Chọn In trên thanh công cụ, Chọn Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT số 08/2016/TT-BTC)

oBước 2: Nhập thông tin vào hộp thoại Thông tin bổ sung

R18.12

oBước 3: Nhấn Đồng ý để xem mẫu hiển thị như hình:

R18.11

hmtoggle_plus1Kế toán muốn in được bảng kê thanh toán theo Thông tư 39 nhóm theo chương - khoản, sau đó nhóm theo chứng từ. Đồng thời với các chứng từ có một dòng chi tiết thì phải hiển thị thành một dòng trên bảng kê

Hiện tại, chương trình đã cho phép tùy chỉnh mẫu để đáp ứng các yêu cầu sau:

oNhóm số liệu theo chương, khoản

oNhóm số liệu theo chứng từ, đối với chứng từ có từ hai dòng chi tiết thì có dòng cộng theo chứng từ, đối với chứng từ có một dòng chi tiết thì chỉ hiển thị dòng chi tiết.

Tuy nhiên, trong trường hợp đối với dòng chứng từ có một dòng chi tiết thì chưa hiển thị đậm nên người dùng dễ nhầm lẫn.

Trong phiên bản này, chương trình cho phép khi tích chọn "Hiển thị dòng cộng khi có phát sinh 2 dòng trở lên" thì chứng từ có một dòng chi tiết chỉ hiển thị một dòng và dòng này sẽ in đậm (như hình phía dưới)

 

R18.06

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn khi in Giấy rút dự toán ngân sách C2-02 (QĐ 759) sắp xếp số dòng in ra theo đúng thứ tự đã nhập liệu để thực hiện đối chiếu với chứng từ gốc dễ hơn

Hiện tại, khi in Giấy rút dự toán ngân sách (C2-02/NS) (QĐ số 759/QĐ-BTC) chương trình đã cho phép sắp xếp theo các tiêu chí: chương, nguồn, khoản, tiểu mục.

Tuy nhiên, tại một số đơn vị, kế toán mong muốn khi in Giấy rút dự toán ngân sách (C2-02/NS) (QĐ số 759/QĐ-BTC) sắp xếp theo thứ tự nhập liệu để đối chiếu với Giấy đề nghị thanh toán và chứng từ gốc dễ dàng.

Trên phiên bản này, chương trình cho phép tùy chỉnh sắp xếp theo thứ tự nhập liệu. Để thực hiện được anh/chị thực hiện theo các bước sau:

oLập chứng từ rút dự toán, vào In chọn Giấy rút dự toán ngân sách (C2-02/NS) (QĐ số 759/QĐ-BTC).

oTrên giấy rút chọn Sắp xếp, chương trình hiển thị cửa sổ Sắp xếp trên chứng từ

R18.02

oChọn tiêu chí sắp xếp là Thứ tự nhập liệu, nhấn Đồng ý => Mẫu in sẽ sắp xếp theo thứ tự nhập liệu (xem hình phía dưới)

R18.15

 

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi in Bảng kê thanh toán tạm ứng, ứng trước theo TT39/2016/TT-BTC xem được thông tin số hóa đơn, ngày hóa đơn đối với các chứng từ chi tiền gửi

Hiện tại, khi chi bằng tiền gửi chương trình chưa cho phép nhập thông tin số chứng từ gốc và ngày chứng từ gốc nên lên khi in Bảng kê thanh toán tạm ứng, ứng trước theo TT 39/2016/TT-BTC cột số hóa đơn, ngày hóa đơn đang để trống, gây khó kiểm soát cho kho bạc.

Từ phiên bản này, chương trình cho phép khi chi bằng tiền gửi nhập liệu được thông tin số chứng từ gốc và ngày chứng từ gốc và lấy lên bảng kê hai thông tin này. Cụ thể:

oTrên giao diện Chi tiền bổ sung thêm hai cột Số CT gốc Ngày CT gốc

R18.03

oKhi lập bảng kê thông tin số chứng từ gốc sẽ hiển thị trên cột Lệnh chi, khi in Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng thông tin số chứng từ gốc và ngày chứng từ gốc lên.

R18.04

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn khi mở dữ liệu kế toán Bamboo, tại phần "Dữ liệu kế toán" chỉ hiển thị các dữ liệu của MISA Bamboo.NET 2015

Tại các phiên bản trước, trên một máy tính cài nhiều chương trình khác nhau (ví dụ: MISA Bamboo.NET 2012 và MISA Bamboo.NET 2015) và cùng dùng chung một máy chủ, khi mở chương trình MISA Bamboo.NET 2015 thì thấy cả các dữ liệu của MISA Bamboo.NET 2012. Điều này dễ gây nhầm lẫn cho kế toán.

Từ phiên bản này, chương trình cho phép trên MISA Bamboo.NET 2015 khi mở dữ liệu kế toán chỉ hiển thị các dữ liệu của MISA Bamboo.NET 2015 (xem hình phía dưới)

R18.05